Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00860
Titel

Bibliografia czeska za r. 1871.

ErschienenNiwa. Dwutygodnik naukowy, literacki i artystyczny 1872, I. 123
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya literatury
URL (primär)http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/11800
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 860, s. 37-40
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Bibliografia rosyjska
Zur Kritik der „Hrvatska bibliografia“ / Milčetič J.
Bibliografia polska z r. 1881 w porównania z czeską i rosyjską / Heck K.
Bibliografia przekładów dzieł Sienkiewicza na różne języki / Demby, S.
Bibliografia dawna polska: Pisma niektóre treści duchownej w petersburskiej cesarskiej bibliotece
Bibliografia filologii klasycznej i literatury humanistycznej w Polsce za lata 1896-1898. / Hahn, W.
Славянскія старопечатныя книги румынскихъ типографій. (Bibliografia Românéscă veche 1508-1830 de Joan Biantŭ si Nerva Hodos, F. II: 1635-56). / Яцимирскій, А. И.