Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00848
Titel

Pod jednym sztandarem. Almanach katolickich poetów czeskich. Rec. Tytus Sopodźko

ErschienenPrzegląd powszechny. Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym 1896, I. 133-8
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya literatury
URL (primär)http://mbc.malopolska.pl/publication/66009
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 848, s. 37-40
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Lużica. Rec. Tytus Sopodźko
Jego liryczne »Włochy«. Rec. Tytus Sopodźko / Wazów Jan
Immortelle. Rec. wraz przekładem wyjąłków, np. Tytus Sopodźko / Szpanić
Sopodźko Tytus+ Przyczynek do archeologii białorus
Próbki z antologi poetów czeskich / Miriam
Sopodźko Tytus. Czasopismo serbskie: Bosanska Vila, u Sarajewu 1891.
Skalik Franc. O jego poezyach "Sursum corda" np. Tytus Sopodźko