Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00848
Titel

Pod jednym sztandarem. Almanach katolickich poetów czeskich. Rec. Tytus Sopodźko

ErschienenPrzegląd powszechny. Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym 1896, I. 133-8
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya literatury
URL (primär)http://mbc.malopolska.pl/publication/66009
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 848, s. 37-40
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Wspomnienia misyonarza bułgarskiego z wojny rosyjsko-tureckiej 1877-8. (Odb. z Misyi katolickich) / Smolikowski Paweł ks.
Rzecz o obrządkach katolickich wschodnich a schizmie wschodniej / Terlecki Hipolit
O początkach arcybiskupstwa i biskupstw katolickich łacińskiego obrządu na Rusi halickiej i Wołyniu / Stadnicki Kaz.