Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00842a
AutorCzajewski Wiktor
Titel

Powieść czeska z czasów odrodzenia. I. Powieść na tle ludowem

ErschienenTygodnik mód i powieści. Pismo ilustrowane dla kobiet 1883, s. 241, 253
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya literatury
URL (primär)http://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/publication/39290
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 842, s. 37-40
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Historya literatury czeskiej od czasów odrodzenia do chwili obecnej / Czajewski Wiktor. (Czaryna Andrzej)
Literatura czeska / Czajewski Wiktor
Obrazki czeskie z czasów odrodzenia z listów i opowiadań... zebrał i wydal... / Jelinek Edward
Książę srebrny, powieść z czasów Iwana Groźnego / Tołstoj Aleksy
Książę srebrny, powieść z czasów Iwana Groźnego / Tołstoj Aleksy
Korespondencya Adama Junosza Rościszewskiego z Hanka (Refieksye z czasów odrodzenia) 1829-44. / Jelinek Ed.
Do krwawej nocy... Powieść osnuta na tle historyi rewolucyi serbskiej. Z ilustracyami / Mijałowić Wuk