Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00827
AutorDubrowski Piotr
Titel

Życie umysłowe w Czechach, (przegląd z I pólr. 1846 r.)

ErschienenDzwon lit. 1846, II, 199-208
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya literatury
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 827, s. 33-36
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Przegląd literatury rosyjskiej z r. 1838, 39 i 40. / Dubrowski Piotr
Przegląd literatury słowiańskiej w 1842 r.
Wyjątek z listu z Pragi / Dubrowski Piotr
Zadruga. I. U Słowian południowych. II. W Czechach / Grabowski Bron.
Z życia kobiet w Czechach / W. Cz.
Dokładny słownik języka polskiego i ruskiego. Cz. I. polsko-ruska, cz. II. rusko-polska / Dubrowski Piotr
Przegląd literatury czeskiej za r. 1883. / Czajewski Wiktor