Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00822
AutorPurkinie
Titel

O ruchu i kierunku literatury nowoczeskiej

ErschienenTygodnik literacki. Literaturze, sztukom pie̜knym i krytyce poświe̜cony 1838, s. 113, 121
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya literatury
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/83482?tab=1
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 822, s. 33-36
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Listy z Czech. (Lud czeski. Z literatury. Zlata Praha. O Matejce. - Rocznica Smetany, Czeska muzyka, Polskie rzeczy, Nowości literackie. - Józef Kolar, Z literatury. Macierz szkolna) / Jelinek Edward
Z literatury hanackiej / F. K-ski
Dejiny czeske literatury. Rec. Al. Brückner / Vlczek
Rzut oka na obecny stan literatury czeskiej
Historya literatury czeskiej
Ruch literatury w Czechach
Krótki zarys historyi literatury czeskiej / Rittersberg Ludwik