Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00819
Titel

O piśmiennictwie wzorowem w ogólności a w szczególności o Cześkiem. (Przekład z Czasopis. Muzeum)

ErschienenCzasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego imienia Ossolińskich. Lwów. 1829, zesz. II, 137-47, III, 124-31
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya literatury
URL (primär)https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/102543#structure
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 819, s. 33-36
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Komeński w piśmiennictwie Cześkiem / Królikowski D.
O piśmiennictwie serbo-łużyckim
O piśmiennictwie rosyjskim / Bułgaryn
Twórca odrodzenia czeskiego o piśmiennictwie i pisarzach polskich) / Krezek Fr.
O bibliografii i piśmiennictwie Łużyczan-katolików
Rozkład i treść dzieła o początku licznych narodów słowiańskich, tudzież każdego w szczególności w 4 tomach / Majewski Walenty
Myśli do dziejów słowiańskich a w szczególności polskich