Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00811
AutorCzerny Adolf
Titel

O obudzeniu się Czech

ErschienenTygodnik illustrowany 1908, II, 731
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya literatury
URL (primär)http://bcul.lib.uni.lodz.pl/publication/54
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 811, s. 33-36
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Gdy się zciemnia / Czerny Adolf
Listy z Czech. (Jelinek, Czeska poezya 19 w., poezye Hawliczka, Kvapil) / Czerny Adolf
Listy z Czech / Smorczewski Adolf
Luźne kartki o Łużycach. Rec. Br. Grabowski / Czerny Adolf
Zawiązki państwowe i kościelne Czech, Polski i Węgier / Czerny Fr.
Czech i słowieniec o Warszawie
Listy z Czech, (o teatrze) / Hovorka Fr. Wł.