Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00810
Titel

Mala Strana. Odrodzenie poezyi czeskiej przed stu laty.

ErschienenNiwa. Dwutygodnik naukowy, literacki i artystyczny 1896, s. 219
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya literatury
URL (primär)http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/11800
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 810, s. 33-36
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Mala Strana
Kollar Józef. np. Mala Strana
Odrodzenie Chorwacyi w poezyi w. XIX. / Bielski Leon
O współczesnej poezyi czeskiej / Koneczny Feliks
O współczesnej poezyi czeskiej / Wrzesień A.
O współczesnej poezyi czeskiej / A. L.
Co pisał Polak rozsądny o narodzie ruskim przed 250 laty. (Szczęsny Herburt)