Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00809
Titel

Maly. Odrodzenie Czech, podług... opracował Jan Kitowski. (Odb. z Kraju)

OrtPetersburg 1888, 8 mała, s. 48, kop. 25
AnmerkungRec. Prawda. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki 1888, s. 223. Zob. nr. 908.
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya literatury
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 809, s. 33-36
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Upadek i odrodzenie narodu czeskiego / Jelinek Edward
Odrodzenie Czech. (Studyum hist. polit.) / Nitowski J.
Mala Strana. Odrodzenie poezyi czeskiej przed stu laty.
Odrodzenie Chorwacyi w poezyi w. XIX. / Bielski Leon
Odrodzenie Chorwacyi / Nitowski J.
Odrodzenie się Bułgaryi
Odrodzenie, powieść / Tołstoj Lew