Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00806
AutorChojecki Edmund
Titel

Czechia i Czechowie przy końcu pierwszej połowy XIX w.

OrtBerlin 1847, t. 2, 8°, s. 246 i 271, kor. 360
AnmerkungRec. Demokrata polski. Paryż/Londyn. 1847, s. 25, 29, 34, 37.
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya literatury
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 806, s. 33-36
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Czechjai Czechowie przy końcu pierwszéj połowy XIX stulecia / Chojecki, E.
Hus z Chojeckiego: Czechia i Czechowie
Kilka uwag o niezałatwionych kwestyach literatury polskiej z pierwszej połowy XIX w. / Kallenbach, J.
Odrodzenie literatury słowieńskiej w pierwszej połowie XIX w. / Leciejewski J.
Wiadomość statystyczna o narodach słowiańskiego plemienia w pierwszej pol. XIX. w. / Połujański A. K.
Literatura polska drugiej połowy XIX-go stulecia w oświetleniu P. Chmielowskiego / Jeske-Choiński, T.
Rosya i Francya w końcu XVIII w.