Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00804-7
Titel

Hus.

ErschienenWędrowiec. Pismo obejmujące podróże i wyprawy, opisy zwyczajów i obyczajów ludów cudzoziemskich, życiorysy sławnych cudzoziemców, powiastki i przekłady z literatury zagranicznej, wiadomości z dziedziny nauk przyrodniczych, przemysłu i technologii, rozmaitości, itd. 1903, s. 576
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
Jan Hus
URL (primär)http://bcul.lib.uni.lodz.pl/publication/378
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 804, s. 33-36
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Hus.
Hus i Husyci, podług Palackiego i Sommera / Gliszczyński Michał
Hus, jego życie, czyny i śmierć / Śliwka Jan
Hus z Chojeckiego: Czechia i Czechowie
Brożik Wacław, np. Hus B.
Hus i sobór konstancyeński, p. Fr. Matejko / Palacki P.
Hus, jeho poměr k pravoslavné církvi / Hilferding А.