Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00804-6
Titel

Pomnik Husa w Pradze

ErschienenPrzegląd powszechny. Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym 1899, I, 286-8
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
Jan Hus
URL (primär)http://mbc.malopolska.pl/publication/66009
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 804, s. 33-36
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O Husa. / J. L. P.
Pomnik J. w Kardaszowej Rzeczicy
Pomnik Minina i Pożarskiego w Moskwie
Wystawa w Pradze / Nowaczyński Adolf
Dzień w Pradze / Koźmian Stan.
Lipiński w Pradze / W H.
Wystawa w Pradze / Skrzynecki Ant.