Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00804-5
AutorJ. L. P.
Titel

O Husa.

ErschienenGłos. Tygodnik społeczno-demokratyczny. Warszawa. 1889, s. 613
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
Jan Hus
URL (primär)http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/publication/19882?tab=1
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 804, s. 33-36
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Pomnik Husa w Pradze
Korespondencya z Pragi. (Echa parlamentu wiedeńsk. w Czechach. Zakupno obrazu Husa)
Myśli o przyszłości Słowian / Ł.
O Wołyniu / Niewiarowski L.
Sprawy słowiańskie w Austryi / J. L. P.
Prawodawstwo polskie o mniemanych mordach rytualnych / L.
Dumas o Tołstoju / E. L.