Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00803
AutorSzelągowski Ad.
Titel

Sprawa północna w wiekach XVI i XVII. Część II. Śląsk i Polska wobec powstania czeskiego

OrtWarszawa 1904, 8°, s. 423, kor. 6
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 803, s. 33-36
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Dzieje narodu czeskiego w Czechach i na Morawie. Część I. Poszyt I i II. / Palacki Fr.
Sprawa powstania w Bośni
Paweł Piasecki, historyk polski XVII w. Część I. Życiorys i charakterystyka ogólna pisarza / Szelągowski, A.
Sprawa słowiańska a sprawa polska / Koneczny Feliks
Literatura polska XVII w. / Brückner, A.
Sprawa słowiańska a polska
Źródła dziejowe, t. XVIII, część I. Polska XVII wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t. VII. część I. Ziemie ruskie. Ruś Czerwona / Jabłonowski Alek.