Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00801
AutorKarłowicz Jan
Titel

Traktat przeciwko »Komunistom« Morawskim z r. 1569 z rękopisu lejdejskiego wyd...

ErschienenRoczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjacioł Nauk. Pozn. 1887, (XV), 59-80
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/106021?tab=1
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 801, s. 33-36
URL (sekundär)opacplus.bsb-muenchen.de (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Dzieje Litwy i Rusi aż do unii z Polską w Lublinie 1569 r. zawartej. Wyd. 2.
Traktat Rosyi z Anglią
Słownik łacińsko-polski Bartłomieja z Bydgoszczy, podług rękopisu z r. 1532. II. (Dokończenie) / Erzepki, B.
Dzieje Litwy i Rusi aż do unii z Polską w Lublinie 1569 r. zawartej
Hilaria Litoměřického traktát k lanovi z Rozenberka / Tobolka, Z.
Słownik łacińsko-polski, podług rękopisu z r. 1532 opracował i wydał B. Krzepki / Bartłomiej z Bydgoszczy
Południowa Słowiańszczyzna przeciwko Austryi / St. A. B.