Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00799
AutorRogosz Józef
Titel

Z wojen husyckich. (obrazek hist.)

ErschienenKraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1886, nr. 28, s. 3
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
URL (primär)http://pbc.biaman.pl/dlibra/publication/29515
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 799, s. 33-36
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Z czasów wojen husyckich, p. Al. Ar. / Stiaśny A. B.
Stosunki cze-sko-polskie za czasów wojen husyckich / Sokołowski Aug.
Epizod z wojen kozackich / Ł. T.
Pany, Inotatka hist.-etnogr) / Porzęcki Józef
Hawa, obrazek z natury
Obrazek z życia rosyjskiego czynowników / Tomicki A.
Na sv. Kateřinu. Obrázek z Chotěbořska / Neudoerfl, I. V.