Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00798a
AutorPapée Fryd.
Titel

Zabiegi o czeską koronę. (1466-1471)

ErschienenŚwiat słowiański 1906, II. 323-39
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
URL (primär)http://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/14323
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 798, s. 33-36
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Polityka polska w czasie upadku Jerzego z Pobiebradu wobec kwestyi następstwa w Czechach 1466-1471. / Papée Fryd.
Zabiegi Dymitra Samozwańca o koronę polską / Sobieski Wacław
Walka Kazimierza Jagiellończyka z Maciejem Korwinem o koronę czeską / Sutowicz Julian
Praga czeska o Chojeckim
Die Bündnisse zwischen Polen und Pommern von 1348 und 1466. / Heinemann, О.
Продолжение Софийской первой летописи (1471-1509 гг.).
Literatura czeska. O czasopiśmie Muzeum / Zaleski W.