Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00797c
AutorProchaska Antoni
Titel

W czasach husyckich

ErschienenRozpr. hist. fil. 1897, (t. 36), 166-288
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 797, s. 33-36
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

W czasach husyckich (R. H. Ak. K. XXXVI). Рец. Постригачъ / Prochaska, A.
Polska i Czechy w czasach husyckich aż do odwołania Korybuta z Czech / Prochaska Antoni
Polska wobec woien husyckich / Smolka Stan.
Z wojen husyckich. (obrazek hist.) / Rogosz Józef
Z czasów wojen husyckich, p. Al. Ar. / Stiaśny A. B.
Stosunki cze-sko-polskie za czasów wojen husyckich / Sokołowski Aug.
Wzajemne stosunki kulturne Czechów z cudzoziemcami aż do wojen husyckich. (Treść książki Tadry: Kulturni styky Czech s cizinou aż do valek husitskych)