Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00797
AutorProchaska Antoni
Titel

Polska i Czechy w czasach husyckich aż do odwołania Korybuta z Czech

ErschienenRozp. hist. fil. 1877, (VII), 147-283; 1878, (VIII), 11-193
AnmerkungToż w odb.
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 797, s. 33-36
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

W czasach husyckich / Prochaska Antoni
Polska i Husyci po odwołaniu Korybuta z Czech. (Od końca 1422 r. do 1427 r.) / Prochaska Antoni
W czasach husyckich (R. H. Ak. K. XXXVI). Рец. Постригачъ / Prochaska, A.
Wzajemne stosunki kulturne Czechów z cudzoziemcami aż do wojen husyckich. (Treść książki Tadry: Kulturni styky Czech s cizinou aż do valek husitskych)
Czechy i Polska w XV w. / Sarnecki Winc.
Czechy i naród czeski. Część I. Opis Czech / Antoszka (Smiskowa)
Polska wobec woien husyckich / Smolka Stan.