Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00796
AutorSmolka Stan.
Titel

Polska wobec woien husyckich

ErschienenPrzew. nauk. 1880, s. 76-92
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 796, s. 33-36
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

W czasach husyckich / Prochaska Antoni
Z wojen husyckich. (obrazek hist.) / Rogosz Józef
Z czasów wojen husyckich, p. Al. Ar. / Stiaśny A. B.
Polska i Czechy w czasach husyckich aż do odwołania Korybuta z Czech / Prochaska Antoni
W czasach husyckich (R. H. Ak. K. XXXVI). Рец. Постригачъ / Prochaska, A.
Stosunki cze-sko-polskie za czasów wojen husyckich / Sokołowski Aug.
Wzajemne stosunki kulturne Czechów z cudzoziemcami aż do wojen husyckich. (Treść książki Tadry: Kulturni styky Czech s cizinou aż do valek husitskych)