Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00796
AutorSmolka Stan.
Titel

Polska wobec woien husyckich

ErschienenPrzew. nauk. 1880, s. 76-92
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 796, s. 33-36
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Rosya a Polska wobec Słowiańszczyzny
Polska wobec Sławiańszczyźnie i Europy 1870.
Szkoła polska wobec jubileuszu Komeńskiego / Baranowski Bolesław
Polska i Rosya wobec ostatnich wjpadków
Moskwa wobec unii. / Dutkiewicz Stan.
Kwestya polska wobec zmiany w polityce rosyjskiej / Michałowicz Aleks.
Pogląd na sprawę polską wobec wojny rosyjsko-japońskiej / Moszyński Jerzy