Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00795
AutorJarochowski Kaz.
Titel

Po bitwie przy Białej Górze

ErschienenAteneum Warszawa. 1881, III, 60-75, 286-302
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 795, s. 33-36
URL (sekundär)buwcd.buw.uw.edu.pl (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Car Piotr i August II w trzechleciu po sejmie niemym 1717 r. / Jarochowski Kaz.
Cztery źródła po bitwie na Kosowem polu. p. R. (Zmorski) / Preradović Piotr
Cztery źródła po bitwie na Kosowem polu. p. R. (Zmorski) / Preradović Piotr
Wspomnienia z podróży po Litwie, Rusi czarnej i białej / Majorkiewicz Jan
Przy spotkaniu / Turgieniew Iwan
Na Białej Rusi, wiersz / Gomulicki Wiktor
Z Białej Rusi.