Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00793
AutorSokołowski A.
Titel

Elekcyja czeska po śmierci Zyg. Luksemburczyka

ErschienenRoz. hist. fl. 1876, (V), 1-86
AnmerkungToż w odb.
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 793, s. 33-36
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Stosunki cze-sko-polskie za czasów wojen husyckich / Sokołowski Aug.
Ostatni obrońcy husytyzmu w Polsce / Sokołowski Aug.
Polacy w walce o niepodległość serbskiej / Sokołowski August
Aleksander Puzjrewski, jako pisarz historyczny. »Wojna polsko-rosjjska 1831 r.«. / August Sokołowski
Kilka uwag z powodu listów L. F. Panlelejewa / Sokołowski August
Fałszerze historyi polskiej. (Niemcy i Rosyanie) / Sokołowski August
Badania archeologiczne na Rusi galicyjskiej / Sokołowski M.