Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00793
AutorSokołowski A.
Titel

Elekcyja czeska po śmierci Zyg. Luksemburczyka

ErschienenRoz. hist. fl. 1876, (V), 1-86
AnmerkungToż w odb.
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 793, s. 33-36
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Stosunki cze-sko-polskie za czasów wojen husyckich / Sokołowski Aug.
Ostatni obrońcy husytyzmu w Polsce / Sokołowski Aug.
Badania archeologiczne na Rusi galicyjskiej / Sokołowski M.
Bizantyńska i ruska średniowieczna kultura / Sokołowski Mar.
Przedstawienie Trójcy o trzech twarzach na jednej głowie w cerkiewkach wiejskich na Rusi. / Sokołowski M.
Malarstwo ruskie z powodu wystawy architektury lwowskiej r. 1885. / Sokołowski M.
Spadek po metropolicie soczawskim Doziteuszu i jego losy. / Sokołowski M.