Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00791
AutorSutowicz Julian
Titel

Walka Kazimierza Jagiellończyka z Maciejem Korwinem o koronę czeską

ErschienenPrzegląd polski 1875-76, IV. 413-40; 1876-7. I. 409-43, II. 228-54, III. 225-63, 354-89
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
URL (primär)http://mbc.malopolska.pl/publication/20662
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 791, s. 33-36
URL (sekundär)opacplus.bsb-muenchen.de (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Zabiegi o czeską koronę. (1466-1471) / Papée Fryd.
Zabiegi Dymitra Samozwańca o koronę polską / Sobieski Wacław
Walka o niepodległość Bulgarii / Zubowicz
Walka o apostołów słowiańskich / Brückner A.
Stosunki Kazimierza Sprawiedliwego z Rusią / Górski K.
Walka o biskupstwo (lwowskie). Epizod z dziejów kościoła wschodniego / Lisiewicz Z. dr.
O pracach Kazimierza Waliszewskiego prasa rosyjska / M.