Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00791
AutorSutowicz Julian
Titel

Walka Kazimierza Jagiellończyka z Maciejem Korwinem o koronę czeską

ErschienenPrzegląd polski 1875-76, IV. 413-40; 1876-7. I. 409-43, II. 228-54, III. 225-63, 354-89
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
URL (primär)http://mbc.malopolska.pl/publication/20662
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 791, s. 33-36
URL (sekundär)opacplus.bsb-muenchen.de (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Królewna polska między Słow. (Anna, córka Kazimierza Wielkiego)
W sprawie zajęcia Rusi przez Kazimierza Wielkiego / Prochaska Ant.
Kościelne sprawy na Rusi za rządów Kazimierza Wiełkiego / Szaraniewicz Izydor
Cechy miasta Kazimierza (Wiad. num. Kraków. 1899 № 2 i 3. Zbioru ogóln. № 40 i 41). Зам. Z. Pazdro / Chmiel, A.
Ludność i majątek Kazimierza w końcu XIV stulecia / Kutrzeba, S.
O pracach Kazimierza Waliszewskiego prasa rosyjska / M.
Opanowanie Rusi czerwonej przez Kazimierza W. 1340 r.