Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00790
Titel

Ustęp z dziejów Czech i Polski (za czasów Jagiełły)

ErschienenSłowianin. Dwutygodnik polityczny 1871, s. 83, 92, 97
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
URL (primär)https://books.google.de/books?id=fcNfAAAAcAAJ
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 790, s. 33-36
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Z dziejów odrodzenia Czech
Sprawa unii kościelnej za Jagiełły / Lewicki Anatol
Ustęp z dziejów kościoła ruskiego w Polsce
Dążenia do unii cerkiewnej za Jagiełły / Prochaska Ant.
Droga do niewoli. Ustęp z dziejów kozacko-polskich zatargów / Rawita-Gawroński
Lwów za ruskich czasów / Czołowski Aleks.
Historja sześciu miesięcy. Ustęp dziejów 1862 roku / Przyborowski, W.