Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00788a
AutorSokołowski Aug.
Titel

Ostatni obrońcy husytyzmu w Polsce

ErschienenPrzegląd polski 1870-71, I, 77-118
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
URL (primär)http://mbc.malopolska.pl/publication/20662
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 788, s. 33-36
URL (sekundär)opacplus.bsb-muenchen.de (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Pamięci obrońcy Częstochowy
Ostatni przyjaciel, p. M. W. / Ełpatjewskij S.
Młodej Polsce pozdrowienie świąteczne, p. Wanda Dalecka / Mużik Aug.
Gundulicz w Polsce / Glück Henryk
Renesans w Polsce / Dziekoríski
Zadruga w Polsce / Szelągowski, A.
Stosunki cze-sko-polskie za czasów wojen husyckich / Sokołowski Aug.