Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00787
AutorGliszczyński Michał
Titel

Hus i Husyci, podług Palackiego i Sommera

OrtWarszawa 1859, 8°, s. 278
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 787, s. 33-36
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Hetmani mało-rosyjscy i kozacy do czasów unii. / Gliszczyński M.
Jubileusz Palackiego
Rocznica Palackiego / Karol Ziemba
Zjazd słowiański w Pradze (na cześć Palackiego)
Uroczystości Palackiego w Pradze
Improwizacya polska ku panslawistom powracającym z Moskwy na ręce Palackiego i Rygiera / Zaleski Józef Bohdan
Listy z Czech. (Jarosław Czerniak. Z czynności towarzystwa »Svatobor«. Pomnik Jungmana. Pamiętnik dr. Pichla. Z życia Rubesza. Polska antologia w czeskiej literaturze. W sprawie terminologii słowiańskiej. Słowniki Szpatnego. Nowe wydanie historyi Palackiego) / Jelinek Edward