Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00785
AutorGumplowicz Maks.
Titel

Początki biskupstwa krakowskiego. (O Czechach i Morawach i przyjściu chrześcijaństwa do Polski)

ErschienenPrzegl. hist. 1907, II, s. 1, 129, 275
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 785, s. 33-36
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Apostolstwo św. Cyryla i Metodego, oraz początki chrześcijaństwa w Polsce / Zieliński Wład.
Granice biskupstwa krakowskiego / Potkański, K.
Najdawniejsze pomniki chrześcijaństwa na Rusi. / Bołsunowski Karol
Chrześcijaństwo u Słowian
Legendy o Cyrylu i Metodym wobec prawdy dziejowej. Szkic z dziejów chrześcijaństwa u Słowian / Brückner Aleks.
Przegląd dziejów Słowian ruskich od najdawniejszych czasów aż do zaprowadzenia chrześcijaństwa
Tołstoja »Chrześcijaństwo i patryotyzm«.