Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00783
AutorProchaska Ant.
Titel

Jerzyk, król Czechów. (Charakterystyka)

ErschienenPrzegląd powszechny. Miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym 1898, IV, 244-63, 389-408; 1899, I, 65-80
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
URL (primär)http://mbc.malopolska.pl/publication/66009
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 783, s. 33-36
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Charakterystyka fizyczna ludności Podola / Talko-Hryncewicz Jul.
Charakterystyka fizyczna górali ruskich / Kopemicki J.
Charakterystyka fizyczna ludów Litwy i Rusi.
Z Rusi halickiej, np. Myron. (Charakterystyka chwili obecnej. Ruch literacki)
Paweł Piasecki, historyk polski XVII w. Część I. Życiorys i charakterystyka ogólna pisarza / Szelągowski, A.
Charakterystyka fizyczna Rusinów naddnieprzańskich podana p. Czubińskiego, porównana z charakterystyką Rusinów galicyjskich / Majer J.
Charakterystyka filozofii słowiańskiej