Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00781
AutorHalban dr.
Titel

Przyczynek do stosunków kościelno - naukowych Czech i Polski w śred. wiekach

ErschienenBiblioteka warszawska 1895, I, 524-33
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
URL (primär)http://hint.org.pl/hid=A3070
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 781, s. 33-36
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Język czesko-polski. (Z fantazyj naukowych)
О Босни с почетна VII до сред. XII в. / Јовановић, Љ.
Drobny przyczynek do bibliografii piśmiennictwa dolno-łużyckiego / Erzepki Bolesław dr.
Komeński. Przyczynek do jego działalności w Polsce / Danysz A.
Przyczynek do lecznictwa ludowego (w gubernii mińskiej) / Wereńko F.
Przyczynek do dziejów Samozwańców / Darowski Adam
Przyczynek do historyi Piattolego / Dembiński, B.