Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00781
AutorHalban dr.
Titel

Przyczynek do stosunków kościelno - naukowych Czech i Polski w śred. wiekach

ErschienenBiblioteka warszawska 1895, I, 524-33
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
URL (primär)http://hint.org.pl/hid=A3070
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 781, s. 33-36
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Przyczynek do historyi kraju spizkiego / Maciejowski A. W.
Wawel. (Przyczynek do znaczenia wyrazu) / Lenard Leopold
Przyczynek do kwestyi polskiej w związku z kryzysem w Rosyi / Bytyń Karol
Przyczynek do sprawy szkół ludowych na Białorusi
Z papierów po Fredrze. Przyczynek do biografii / Schnur-Pepłowski, S.
Przyczynek do drugiego wydania «Księgi przysłów» S. Adalberga / Krček, F.
Komeński. Przyczynek do jego działalności w Polsce / Danysz A.