Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00778
AutorMaliński K.
Titel

Księżniczki polskie na tronie czeskim, p. Kopernicki

ErschienenKron. rodź. 1884, s. 65
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 778, s. 33-36
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Oda Piotrowi Wielkiemu; Oda nagrobna Katarzynie wtórej; Oda na śmierć Wielkiej księżniczki Olgi Pawlówny, Oda: Burza, (po polsku i rosyjsku) / Dierżawin Gabryel
Przemyskie. Zarys etnograficzny. Wydal Kopernicki / Kolberg Oskar
Księżniczka Tarakanówna 1775-76, p. Zenon Pietkiewicz. Dod. do Kłosów / Danilewski Grzegorz
Szewczenko, i księżniczka Barbara Repnin (przyczynek do biografii poety) / Franc. Rawita