Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00778
AutorMaliński K.
Titel

Księżniczki polskie na tronie czeskim, p. Kopernicki

ErschienenKron. rodź. 1884, s. 65
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 778, s. 33-36
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Poezya na tronie, (ks. Helena Czarnogórska) / Trąmpczyński Wł.
Przemyskie. Zarys etnograficzny. Wydal Kopernicki / Kolberg Oskar
Dwie uroczystości w teatrze czeskim / J. Kozłowski
Uwagi nad językiem polskim, czeskim i rosyjskim
Walka o uniwersytet okazana na przykładzie czeskim
Nauczycielstwo polskie wobec kwestyi rus. w Galicyi wschodniej / K. R.
Dziennikarstwo słowiańskie i polskie / Czarnowski Stan.