Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00772
AutorCzerny Fr.
Titel

Zawiązki państwowe i kościelne Czech, Polski i Węgier

OrtKraków 1872, 8°, s. 178
AnmerkungRec. Czas. Dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej 1872, nr. 148; L. Powidaj. Przegląd polski 1872-73, I, 473-6.
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 772, s. 33-36
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Dumy o zbójcach na pograniczu Polski i Węgier / Turowski Kaz.
Zawiązki dziejów Siczy zaporoskiej
O obudzeniu się Czech / Czerny Adolf
Ustęp z dziejów Czech i Polski (za czasów Jagiełły)
Kościelne stosunki w pierwotnej Polsce / Małecki А.
Sprawa niemadziarskich narodowości Węgier / Wasilewski Leon
Ubiory, zwyczaje i obyczaje mieszkańców Węgier