Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00770
Titel

Polacy i Czesi (przegląd historyczny, nap. przez Czecha)

ErschienenSłowianin. Dwutygodnik polityczny 1868, I, 125-36
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
URL (primär)https://books.google.de/books?id=fcNfAAAAcAAJ
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 770, s. 33-36
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Z nowin historycznych. Pierwotny grób św. Cyryla / Starker A. ks.
Przegląd historyczny panowania Mikołaja, p. P. D(ubrowski) / Ustriałow Mikołaj
Wojna i pokój, romans historyczny w 9 tomach / Tołstoj Lew
Historyczny rozwój nihilizmu w Rosyi / Załęski Stan.
Zarys historyczny sejmu polskiego
Rys historyczny o Huculach (z mapą) / Witwicki Sofroniusz
Zabytek historyczny o Pińsku / Moszyński Ant.