Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00769
AutorFricz.
Titel

Prawa korony czeskiej przedstawione posłom lwowskiego sejmu przez dr. Zefi.

OrtZürich. 1867, 8°, s. 44
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 769, s. 33-36
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

"Dom serbski" w Budziszynie. (Przedstawiony najnowszy stan literat.) / Ułaszyn H.
Nihilisty rosyjskie, w historycznym rozwoju przedstawiony / Rzążewski Adam
Polskie słownictwo chemiczne. Rzecz przedstawiona w imieniu chemików warszawskich pod obrady IX-go Zjazdu lekarzy i przyrodników polskich w Krakowie przez B. Znatowicza / Grabowski, A.
O formach przedstawicielstwa ludowego, p. J. Krasny / Rożkow N. A.
W sprawie uniwersytetu lwowskiego. - Głos Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych. Odb. z Muzeum
Ruch wydawniczy w Czechach i jego przedstawiciele / S. C.
Przedstawienie Trójcy o trzech twarzach na jednej głowie w cerkiewkach wiejskich na Rusi. / Sokołowski M.