Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00769
AutorFricz.
Titel

Prawa korony czeskiej przedstawione posłom lwowskiego sejmu przez dr. Zefi.

OrtZürich. 1867, 8°, s. 44
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 769, s. 33-36
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Stosunek korony czeskiej do Austryi
Przegląd nowszej literatury czeskiej prawa cywilnego / Tilsch E.
Prawa Władysława IV do korony carskiej. (Na podstawie ruskich źródeł hist.) / Darowski Ad.
Zarys historyczny sejmu polskiego
Korony królów polskich / Eliasz, W.
Płacz korony czeskiej albo słowo pociechy staroczecha wyrzeczone wśród wypadków roku nędzy 1866. Powstańmy
Prawodawstwo czteroletniego sejmu względem cerkwi rus. / Bartoszewicz Julian