Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00765
Titel

Rękopisy tyczące się dziejów Czech i Polski, (znalezione przez prof. Dudika w Szwecyi)

ErschienenCzas. Dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej 1851, nr. 278
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
URL (primär)http://mbc.malopolska.pl/dlibra/publication/20747
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 765, s. 33-36
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Monety rzymskie, znalezione w naszych ziemiach (serya II). / Kopera, F.
Wiadomość o bożyszczu słowiańskiem znalezionem w Zbruczu r. 1848. / Potocki Mieczysław i Żebrawski T.
Koronybronzowe przedhistoryczne znalezione na obszarze ziem dawnej Polski / Demetrykiewicz, W.