Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00761
Titel

O Bojach, najstaroiytniejszym w ziemi czeskiej narodzie

ErschienenPow. pam. 1835, I, 27-36
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 761, s. 33-36
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Rys przyszłej konstytucyi dla ziemi czeskiej
Zarys pojęć o narodzie. Część druga / Snitko, S.
Gente ruthenus. Podstawa do zgody w narodzie
O literaturze czeskiej / Lach-Szyrma
O literaturze czeskiej / Dubrowski Piotr
O muzyce czeskiej
Pogadanki o niebie i ziemi, przerobił z ukraińskiego H. W. / W. H.