Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00758
Titel

Z dziejów odrodzenia Czech

ErschienenDziennik poznański 1886, nr. 117
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/2290
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 758, s. 33-36
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Pionierzy odrodzenia czeskiego / Magiera Jan
Powieść czeska z czasów odrodzenia. I. Powieść na tle ludowem / Czajewski Wiktor
Twórca odrodzenia czeskiego w sprawie polskiej. (Na podstawie listów J. do Antoniego Marka) / Krezek Fr.
Palacki i jego znaczenie dla odrodzenia Czech / Fr. Bujak
Obrazki czeskie z czasów odrodzenia z listów i opowiadań... zebrał i wydal... / Jelinek Edward
Historya literatury czeskiej od czasów odrodzenia do chwili obecnej / Czajewski Wiktor. (Czaryna Andrzej)
Listy z Czech. (Charakter liter, czesk. Pierwsi sprawcy odrodzenia narodowego. Matice ludu, i t. p.) / Jelinek Edward