Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00756
AutorTonner Emanuel
Titel

O upadku narodu czeskiego i podniesieniu się jego przez pracę

ErschienenDod. Przegl. tygod. 1882, I, 484-520
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 756, s. 33-36
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Prace organizacyjne duchowieństwa czeskiego / D. Królikowski
Upadek i odrodzenie narodu czeskiego / Jelinek Edward
Dzieje narodu czeskiego, p. Bońkowski / Palacki Fr.
Nauczycielstwo ludowe w Czechach i jego znaczenie w rozwoju kulturalnym narodu czeskiego / Królikowski D.
Dzieje narodu czeskiego w Czechach i na Morawie. Część I. Poszyt I i II. / Palacki Fr.
Zoryan Chodakowski, jego życie i prace / Rawita Gawroński
Prace filologiczne, t. I-V