Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00748a
AutorPalacki Fr.
Titel

Dzieje narodu czeskiego w Czechach i na Morawie. Część I. Poszyt I i II.

OrtWrocław 1867, 8°
AnmerkungBibl. arcydzieł hist. na polski przełożonych.
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 748, s. 33-36
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Dzieje narodu czeskiego, p. Bońkowski / Palacki Fr.
Nauczycielstwo ludowe w Czechach i jego znaczenie w rozwoju kulturalnym narodu czeskiego / Królikowski D.
Dzieje Narodu Polskiego w zarysie / Lewicki, A.
Zadruga. I. U Słowian południowych. II. W Czechach / Grabowski Bron.
Upadek i odrodzenie narodu czeskiego / Jelinek Edward
Sprawa północna w wiekach XVI i XVII. Część II. Śląsk i Polska wobec powstania czeskiego / Szelągowski Ad.
Welehrad w Morawie