Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00748
AutorPalacki Fr.
Titel

Dzieje narodu czeskiego, p. Bońkowski

ErschienenPrzegląd poznanski. Pismo sześciotygodniowe 1854, (XIX), 73-125; 1855, (t. 21), 199-309
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/publication/25331
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 748, s. 33-36
URL (sekundär)opacplus.bsb-muenchen.de (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Dzieje narodu czeskiego w Czechach i na Morawie. Część I. Poszyt I i II. / Palacki Fr.
Upadek i odrodzenie narodu czeskiego / Jelinek Edward
Dzieje Narodu Polskiego w zarysie / Lewicki, A.
Starożytnośći słowiańskie p. H. Bońkowski / Szafarzyk Paweł
List P. do J. Chociszewskiego w sprawie tłumaczenia na polskie Dziejów narodu czeskiego
Odgłos pieśni ruskich, z czeskiego p. Szuman H. / Czelakowski Fr.
O upadku narodu czeskiego i podniesieniu się jego przez pracę / Tonner Emanuel