Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00745
AutorChojecki E. C.
Titel

Starożytności i dzieje czeskie - wyjątek z dzieła: O Czechii

ErschienenBiblioteka warszawska 1846, IV. 457-503
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Historya
URL (primär)http://hint.org.pl/hid=A3070
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 745, s. 33-36
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Kogut, wyjątek z badań starożytności ruskich
Nowe dzieła i pisma peryodyczne czeskie / Kraszewski
Panowanie Piotra Wielkiego, (wyjątek z dzieła Konstantynowa, p. Ostrowski)
Kilka słów o Lermontowie, (podany jest wyjątek z poematu: Orsza) / G. C.
Kościół unicki za Aleksandra (wyjątek z dzieła »Kościół unicki w Polsce«) / Bartoszewicz Julian
Gogol, szkic krytyczny, wyjątek z dzieła Wodozowa p. t. Nowaja ruskaja literatura
Stowarzyszenia czeskie / S. C.