Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00741-23
Titel

Religijne pamiątki

ErschienenPrzegląd lwowski. Pismo dwutygodniowe literacko-polityczne 1876, I. 388-90, 470-3
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Geografia
Praga
URL (primär)http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication/571
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 741, s. 29-32
URL (sekundär)buwcd.buw.uw.edu.pl (homepage) Vol. 1 (1871) - Vol. 13 (1883)
Bestand in Dtl.siehe in EZB-Suche
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Z ruchu religijnego w Rosyi / Zdziechowski Mar.
Religijne sekty w moskiewskiem państwie / J. S.
Obrzędy religijne dawnych Słowian / B. M. Poh
Z ruchu religijnego w Słowiańszczyznę. III. Dążenia do zjednoczenia
Badania podań ludu, (Zabytki wyobrażeń pogańskich. Śpiewy religijne chrześcijańskie. Wyobrażenia Ukraińców połączone z publicznemi obchodami religijnemi. - Zabawy / Izopolski E.
O charakterze poezyi religijnej chrześcijańskiej u ludów słowiańskich / Kurhanowicz Tomasz
Albania, zarysy etnograficzne, kulturalne i religijne / Czermiński Marcin