Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00741-20
AutorAd. N. Nakęski
Titel

Kościół św. Wita.

ErschienenOpiekun Domowy. Pismo tygodniowe obrazkowe 1867, s. 20
AnmerkungToż. Lech. Tygodnik Illustrowany poświęcony nauce, sprawom słowiańskim i rozrywce. 1878, s. 199.
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Geografia
Praga
URL (primär)http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:22816
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 741, s. 29-32
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Kościół św. Mikołaja w Kijowie
Kościół św. Jura we Lwowie / Widman K.
Kościół w św. Stanisławie pod Haliczem / Łuszczkiewicz Wład.
Cerkiew św. Bazylego i kościół pojezuicki w Owruczie / Pług Adam
Dawny romański Kościół św. Wojciecha na podstawie własnych zdjęć i badań / Łuszczkiewicz, W.
Kościół św. Stanisława pod Haliczem z resztkami romańskiej cerkwi Pantalemona / Łuszczkiewicz Wład.
Kościół na Karlowie