Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00741-17
AutorKoźmian Stan.
Titel

Dzień w Pradze

ErschienenPrzegląd polski 1871-72, II, 134-161, 302-326
AnmerkungToż w pracy: Podróże i polityka. Krak. 1905, 8°, s. 319, kor. 5.
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Geografia
Praga
URL (primär)http://mbc.malopolska.pl/publication/20662
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 741, s. 29-32
URL (sekundär)opacplus.bsb-muenchen.de (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Wystawa etnograficzna w Pradze czeskiej w r. 1895. / Stan. Dobrzycki
Dzień słowiański w Warszawie
Dzień w Pradze, (rocznica założenia kościoła na Wyszehradzie i ciekawa po-lonofilska mowa ks. Sztulca)
Wystawa w Pradze / Nowaczyński Adolf
Lipiński w Pradze / W H.
Wystawa w Pradze / Skrzynecki Ant.
Na zjazdu słowiańskim w Pradze / Magiera Jan.