Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00731
AutorJasiński Adolf
Titel

Uprawa i handel chmielem w Czechach

OrtLwów 1908, duża 8, s. 74, k. 1
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Geografia
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 731, s. 29-32
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Uprawa i przerabianie lnu w Czechach / Chłopiński Wojciech
Handel Ukrainy w XVI w. / Jabłonowski, A.
Zadruga. I. U Słowian południowych. II. W Czechach / Grabowski Bron.
Handel herbatą w Rosyi i Polsce
Słowianofilstwo a handel / Koneczny Feliks
Orzeszkowa w Czechach / Jelinek Ed.
Teatr w Czechach / Grabowski Br.