Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00730
AutorChłopiński Wojciech
Titel

Uprawa i przerabianie lnu w Czechach

OrtLwów 1907. 8°, s. 70
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Geografia
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 730, s. 29-32
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Uprawa i handel chmielem w Czechach / Jasiński Adolf
Zadruga. I. U Słowian południowych. II. W Czechach / Grabowski Bron.
Orzeszkowa w Czechach / Jelinek Ed.
Teatr w Czechach / Grabowski Br.
Dzieje narodu czeskiego w Czechach i na Morawie. Część I. Poszyt I i II. / Palacki Fr.
Wesele wiejskie w Czechach
Polskie osady w Czechach / Kołodziej