Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00727
AutorSchröder Art.
Titel

Z czesko-saskiej Szwajcaryi

ErschienenNasz Kraj. Tygodnik Ilustrowany 1907 , II, 143-5
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Geografia
URL (primär)https://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/publication/54197#structure
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 727, s. 29-32
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Ślady Słowian w Szwajcaryi / Dubrowski
Język czesko-polski. (Z fantazyj naukowych)
Sześćset lat wolności w Szwajcaryi / Dragomanów Mychajło
Rukovět’ konversace czesko-polské, podręcznik rozmów czesko-polskich / Hora F. A.
Kapesni slovnik czesko-polsky. Słownik czesko-polski kieszonkowy / Hora F. A.
List z Pragi. (Idea zbliżenia czesko-polskiego) / Buława Wł.
Wojna czesko-polska / Smólski G.