Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00724
AutorBaudouin de Courtenay J.
Titel

Wspomnienia z podróży przelotnej po Czechach

ErschienenDziennik poznański 1891, nr. 153, 154, 156, 158, 159, 162, 171, 172
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Geografia
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/2290
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 724, s. 29-32
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Wyimki z podróży po Czechach / A. G. i K. W. Z.
Listy z podróży po Czechach / K. L.
Wspomnienia z podróży. Moskwa
Wspomnienia z podróży po Litwie, Rusi czarnej i białej / Majorkiewicz Jan
Wspomnienia z podróży po Słowiańszczyznę południowej, odbytej 1868 r. / Perrot Jerzy
Wspomnienia z wycieczki po Pod. / Liwski J. B.
Wspomnienia z ostatnich podróży, t. IV. / Tripplin Teodor