Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00723
AutorCallier E.
Titel

Liubussa (Lubusza, Lubusz). Studyum geograficzne

ErschienenWarta. Tygodnik poświęcony nauce, rozrywce i wychowaniu 1884, s. 5015-5016, 5022-5023, 5031-5032, 5039-5040
AnmerkungToż. Biblioteka warszawska 1884, I IV, 266-76.
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Geografia
URL (primär)http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/92995
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 723, s. 29-32
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Szkice geograficzne z Karpat / Rehman A.
Polesie. (Położenie geograficzne, rolnictwo, handel) / Śniadecki Józ.
Geograficzne imiona słowiańskie / Zarański Stan.
Fantazye geograficzne na temat ziemi lubelskiej i pódlaskiej / M. U. R.
Powiat Wadowicki pod. względem geograficznym / Marczewski, B.
Źródła dziejowe, t. XVIII, część I. Polska XVII wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t. VII. część I. Ziemie ruskie. Ruś Czerwona / Jabłonowski Alek.
Polska XVI w. pod względem geograficzno-statystycznym, t. IX-X. Ziemie ruskie, Ukraina, Kijów, Bracław, dział I-II. / Jabłonowski A.