Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00719
AutorNowakowski F.
Titel

Nagrobki trzech znakomitych Czechów

ErschienenTygodnik illustrowany 1862, II, 87
Anmerkung(Hniewkowski Seb., Józ. Jungmann, Karol Hawliczek).
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Geografia
URL (primär)http://bcul.lib.uni.lodz.pl/publication/54
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 719, s. 29-32
BestandZDB Slavistik
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Życiorysy znakomitych ludzi - Kazimierz Wielki, zarys żywota i panowania / Kochanowski, I.
Chłopi czescy z okolic Pilzna / Nowakowski F.
Jan Żyżka / J. F. Nowakowski
Życie i prace naukowe P. / Janusz Nowakowski
Purkinje Jan. / dr. F. Nowakowski