Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00716
AutorKegel E.
Titel

Kopalnie miedziano-srebrne pod Starkenbach w Czechach. Przekł. z niem.

OrtWarszawa 1857, 8°, s. 48
SchlagwörterSłowiańszczyzna zachodnia
Czesi
Geografia
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 716, s. 29-32
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Siła podatkowa Rosyi. Przekł. z niem. / Hanhofen Veit
Historya ruchu rewolucyjnego w Rosyi, przekł. z niem. / Thun Alfons
Rozwój pieśni w Czechach, pod względem muzycznym / Kolberg Oskar
Podróże, przekł. z niem. Michała Szyszki. Oddział II. Podróże po Rosyi europejskiej i azyatyckiej. Tom. II. / Humboldt Fryd.
Z życia kobiet w Czechach / W. Cz.
Chęciny. Zamek i kopalnie marmuru / Czarnocki, S.
Masaryk. Neoslawizm (przekł. z czeskiego)